CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Trang chủ»Thư Viện»Bản Tin Thông Báo»CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9
Loading...

CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9
 
I. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÓA
1) Các bạn học sinh lớp 7 lên 8:
- Lớp 8A6: khai giảng 6g tối thứ 2 (31/8/2020)
- Lớp 8A7: khai giảng 6g tối thứ 5 (3/9//2020)
- Các lớp 8A1, A2, A3, A4, A5 hiện đang học
2) Các bạn học sinh lớp 8 lên 9:
- Lớp 9A3: khai giảng 6g tối thứ 3 (1/9/2020)
- Lớp 9A4: khai giảng 6g tối thứ 4 (2/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 9A1, A2 hiện đang học
3) Các bạn học sinh lớp 9 lên 10
- Lớp 10A1: khai giảng 6g tối thứ 7 (5/9/2020)
- Lớp 10A2: khai giảng 6g tối CN (6/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
4) Các bạn học sinh lớp 10 lên 11
- Lớp 11A3: khai giảng 2g chiều thứ 2 (31/8/2020)
- Lớp 11A4: khai giảng 2g chiều thứ 6 (4/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 11A1, A2 hiện đang học - trong đó lớp 11A1 là lớp ôn thi HSG thành phố
5) Các bạn học sinh lớp 11 lên 12
- Lớp 12A3 khai giảng 8g sáng CN (6/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 12A1, A2 hiện đang học
❤️Đây là lịch khai giảng, còn lịch học của từng lớp sẽ được thầy giáo thống nhất với các em học sinh trong buổi khai giảng sao cho phù hợp với các em và còn tuỳ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh sẽ thống nhất học trực tiếp hoặc online
❤️ Khi các con khai giảng yêu cầu phụ huynh chủ động chuẩn bị khẩu trang cho con
❤️ Những bạn học sinh đi đến vùng dịch và có liên quan đến người tiếp xúc với nơi dịch bệnh, ho, sốt. . . Sẽ được tổ chức khai giảng sau
Bên cạnh lớp Hoá, Thầy vẫn tổ chức khai giảng các lớp của các bộ môn khác:
 
II. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIỂU HỌC
- Lớp Toán, Tiếng Việt , Tiếng Anh cho các bạn học sinh từ lớp 3, 4, 5:
+ Lớp Học chương trình cơ bản.
+ Lớp học chương trình nâng cao
 
III. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOÁN
- Các bạn từ lớp 6 đến lớp 7: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG
- Các bạn từ lớp 8 đến lớp 9: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào các trường THPT chuyên (Toán điều kiện, chuyên Toán, chuyên Toán Tin)
- Các bạn từ lớp 10 đến lớp 12: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi THPT Quốc gia.
1) Các bạn học sinh lớp 5 lên 6:
- Lớp 6A3: khai giảng 6g tối thứ 3 (1/9/2020)
- Lớp 6A4: khai giảng 6g tối thứ 4 (2/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 6A1, A2 hiện đang học
2) Các bạn học sinh lớp 6 lên 7
- Lớp 7A1: khai giảng 6g tối thứ 7 (5/9/2020)
- Lớp 7A2: khai giảng 6g tối CN (6/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
3) Các bạn học sinh lớp 7 lên 8:
- Lớp 8A4: khai giảng 2g chiều thứ 2 (31/8/2020)
- Lớp 8A5: khai giảng 2g chiều thứ 5 (3/9//2020)
- Các lớp 8A1, A2, A3 hiện đang học
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
4) Các bạn học sinh lớp 8 lên 9:
- Lớp 9A5: khai giảng 2g chiều thứ 3 (1/9/2020)
- Lớp 9A6: khai giảng 2g chiều thứ 4 (2/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 9A1, A2, A3, A4 hiện đang học
5) Các bạn học sinh lớp 9 lên 10
- Lớp 10A2: khai giảng 2g chiều thứ 7 (5/9/2020)
- Lớp 10A3: khai giảng 2g chiều CN (6/9/2020)
- Lớp 10A1 khai giảng 5g chiều CN (23/8/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
6) Các bạn học sinh lớp 10 lên 11
- Lớp 11A3: khai giảng 6g tối thứ 2 (31/8/2020)
- Lớp 11A4: khai giảng 6g tối thứ 6 (4/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 11A1, A2 hiện đang học
7) Các bạn học sinh lớp 11 lên 12
- Lớp 12A3 khai giảng 8g sáng thứ 6 (4/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 12A1, A2 hiện đang học
 
 
IV. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP LÝ
Lớp LÝ cho các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12
- Các bạn từ lớp 6 đến lớp 7: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG
- Các bạn từ lớp 8 đến lớp 9: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào các trường THPT chuyên Lý
- Các bạn từ lớp 10 đến lớp 12: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi THPT Quốc gia
1) Các bạn học sinh lớp 9 lên 10
- Lớp 10A1: khai giảng 8g sáng thứ 6 (4/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
2) Các bạn học sinh lớp 10 lên 11
- Lớp 11A2: khai giảng 6g tối thứ 2 (31/8/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 11A1
3) Các bạn học sinh lớp 11 lên 12
- Lớp 12A3 khai giảng 8g sáng thứ 5 (3/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 12A1, A2 hiện đang học
 
V. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP VĂN
Lớp VĂN cho các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12
- Các bạn từ lớp 6 đến lớp 7: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG
- Các bạn từ lớp 8 đến lớp 9: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào các trường THPT chuyên (Văn chuyên và Văn điều kiện)
- Các bạn từ lớp 10 đến lớp 12: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi THPT Quốc gia
1) Các bạn học sinh lớp 5 lên 6:
- Lớp 6A2: khai giảng 6g tối thứ 2 (31/8/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 6A1 hiện đang học
2) Các bạn học sinh lớp 6 lên 7
- Lớp 7A2: khai giảng 6g tối thứ 6 (4/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 7A1 hiện đang học
3) Các bạn học sinh lớp 7 lên 8:
- Lớp 8A2: khai giảng 6g tối thứ 4 (2/9/2020)
- Lớp 8A3: khai giảng 8g sáng CN (6/9//2020)
- Lớp 8A1 hiện đang học
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
4) Các bạn học sinh lớp 8 lên 9:
- Lớp 9A3: khai giảng 8g sáng thứ 3 (1/9/2020)
- Lớp 9A4: khai giảng 8g sáng thứ 4 (2/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 9A1, A2, hiện đang học
5) Các bạn học sinh lớp 9 lên 10
- Lớp 10A1: khai giảng 8g sáng thứ 6 (4/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
6) Các bạn học sinh lớp 10 lên 11
- Lớp 11A2: khai giảng 6g tối thứ 2 (31/8/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 11A1
7) Các bạn học sinh lớp 11 lên 12
- Lớp 12A3 khai giảng 8g sáng thứ 5 (3/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 12A1, A2 hiện đang học
 
VI. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH
Lớp ANH cho các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12
- Các bạn từ lớp 6 đến lớp 7: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG
- Các bạn từ lớp 8 đến lớp 9: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào các trường THPT chuyên (Anh chuyên và Anh điều kiện)
- Các bạn từ lớp 10 đến lớp 12: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi THPT Quốc gia.
1) Các bạn học sinh lớp 5 lên 6:
- Lớp 6A2: khai giảng 6g tối thứ 3 (1/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 6A1 hiện đang học
2) Các bạn học sinh lớp 6 lên 7
- Lớp 7A2: khai giảng 6g tối thứ 4 (2/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 7A1 hiện đang học
3) Các bạn học sinh lớp 7 lên 8:
- Lớp 8A2: khai giảng 6g tối thứ 5 (3/9/2020)
- Lớp 8A1 hiện đang học
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
4) Các bạn học sinh lớp 8 lên 9:
- Lớp 9A3: khai giảng 6g tối thứ 6 (4/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 9A1, A2, hiện đang học
5) Các bạn học sinh lớp 9 lên 10
- Lớp 10A1: khai giảng 2g chiều thứ 7 (5/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
6) Các bạn học sinh lớp 10 lên 11
- Lớp 11A2: khai giảng 6g tối CN (6/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Các lớp 11A1
7) Các bạn học sinh lớp 11 lên 12
- Lớp 12A3 khai giảng 2g chiều CN (6/9/2020)
(Các bạn học sinh mới sẽ tổ chức khai giảng và kiểm tra khảo sát đầu vào)
- Lớp 12A1, A2 hiện đang học
 
VII. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SINH
Lớp SINH cho các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12
- Các bạn từ lớp 8 đến lớp 9: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào các trường THPT chuyên môn Sinh
- Các bạn từ lớp 10 đến lớp 12: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi THPT Quốc gia.
 
VIII. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SỬ
Lớp SỬ cho các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12
- Các bạn từ lớp 8 đến lớp 9: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào các trường THPT chuyên môn Sử.
- Các bạn từ lớp 10 đến lớp 12: Ôn tập các kiến thức cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi THPT Quốc gia.
 
Địa chỉ lớp học: Nhà số 4, hẻm 44/64/10 Trần Thái Tông, tổ 23 làng Cốm vòng, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ và đăng ký lớp học: 0969 330 758 (thầy Thịnh)
 
Lưu ý: khi đăng ký cho con theo học tại trung tâm:
- Các anh chị phải đăng ký trước ngày khai giảng
- Các anh chị gọi điện trực tiếp để đăng ký và trao đổi về kết quả học tập của con trong năm học vừa qua và nguyện vọng của gia đình trong thời gian tới.
- Trung tâm sẽ hẹn lịch kiểm tra khảo sát đầu vào của các con (nội dung kiếm tra gồm kiến thức trong năm học vừa qua và khả năng nhận thức của các con)
- Sau khi có kết quả kiểm tra bên trung tâm sẽ làm việc và tư vấn cụ thể về phương thức học cho từng con với phụ huynh.
- Phân lớp học: mỗi lớp tối đa không quá 10 học sinh
- Sau mỗi 1 tháng các con sẽ làm một bài kiểm tra khảo sát để đánh giá sự tiến bộ của các con trong tháng dựa trên thang điểm định kỳ hàng tháng của trung tâm

Video

Liên Hệ Tư Vấn

support

0969.330.758

support

0969.330.758

Thống kê truy cập

Liên hệ

Trung Tâm Luyenthi CLC

Nơi ươm mầm tài năng và thắp sáng ước mơ

Địa chỉ :số 4 hẻm 44/64/10 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline : 0969 330 758 - Email : [email protected]

Facebook

Bản đồ