GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC, TỰ TIN VÀ TỪNG BƯỚC CHINH PHỤC NHỮNG ĐỈNH CAO MỚI SAU MÙA COVID

Trang chủ»Thư Viện»Bản Tin Thông Báo»GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC, TỰ TIN VÀ TỪNG BƯỚC CHINH PHỤC NHỮNG ĐỈNH CAO MỚI SAU MÙA COVID
Loading...

GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC, TỰ TIN VÀ TỪNG BƯỚC CHINH PHỤC NHỮNG ĐỈNH CAO MỚI SAU MÙA COVID

LỊCH TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG CÁC LỚP MỚI - ĐẦU NĂM HỌC 2021 - 2022
 
* Lớp Toán, Tiếng Anh và Tiếng Việt của các bạn khối Tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 5): Hiện nay đang cho nghỉ dịch nên các bạn học sinh mới chỉ nhận đăng ký, chờ học Ofline (không học online)
* Các lớp khối THCS và THPT hiện nay đang triển khai học Online qua ZOOM, sau khi dịch qua đi sẽ học Ofline 
- Các lớp ở trung tâm được chia thành các nhóm nhỏ theo năng lực của học sinh, các bạn học sinh mới trước khi vào học sẽ làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực để làm căn cứ xếp lớp 
 
     
  ▪ LỊCH HỌC LỚP 9: (SINH NĂM 2007)
Toán 9 Đại số và Hình học - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…hiện có 4 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Vật lý 9 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên,…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh
Hóa học 9 Vô cơ và Hữu cơ - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên…hiện có 5 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh - thầy Thịnh
Văn 9 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Ngữ , chuyên KHXH&NV, thi Công lập…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Tiếng Anh 9 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Ngữ, thi Công lập…hiện có 3 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
LỊCH HỌC LỚP 8: (SINH NĂM 2008)
Toán 8 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện hi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…hiện có 3 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Vật lý 8 Cơ học và Nhiệt học - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên,…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Hóa học 8 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên…hiện có 4 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh - thầy Thịnh
     ▪ Văn 8 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Ngữ , chuyên KHXH&NV, thi Công lập…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Tiếng Anh 8 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Ngữ , thi Công lập…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
LỊCH HỌC LỚP 7: (SINH NĂM 2009)
Toán 7 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…hiện có 3 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Vật lý 7 Cơ học và Nhiệt học - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên,…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh
      ▪ Văn 7 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Ngữ , chuyên KHXH&NV, thi Công lập…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Tiếng Anh 7 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Ngữ , thi Công lập…hiện có 3 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
      ▪ LỊCH HỌC LỚP 6: (SINH NĂM 2010)
Toán 6 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, thi Công lập…hiện có 3 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Vật lý 6 Cơ học và Nhiệt học - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên,…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh
        ▪Văn 6- học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Khoa học tự nhiên, chuyên Ngữ , chuyên KHXH&NV, thi Công lập…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
Tiếng Anh 6 - học cơ bản, nâng cao, ôn thi HSG và luyện thi vào chuyên Sư Phạm, chuyên Amsterdam, chuyên Ngữ , thi Công lập…hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
LỊCH HỌC LỚP 12: (SINH NĂM 2004)
▪Toán 12 Đại số - Giải tích và Hình học hiện có 4 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Vật lý 12 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Hóa học 12 Vô cơ và Hữu cơ hiện có 3 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Văn 12 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Tiếng Anh 12 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
 
LỊCH HỌC LỚP 11: (SINH NĂM 2005)
▪Toán 11 Đại số - Giải tích và Hình học hiện có 3 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Vật lý 11 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Hóa học 11 Vô cơ và Hữu cơ hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Văn 11 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Tiếng Anh 11 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
LỊCH HỌC LỚP 10: (SINH NĂM 2006)
▪Toán 10 Đại số - Giải tích và Hình học hiện có 3 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Vật lý 10 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Hóa học 10 Vô cơ hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
       ▪Văn 10 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
▪Tiếng Anh 10 hiện có 2 lớp đang học được xếp theo từng mức độ nhận thức và mục tiêu của học sinh 
 
   Địa chỉ lớp học: Nhà số 4, hẻm 44/64/10 Trần Thái Tông, tổ 14 làng Cốm vòng, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Hà Nội. 
   Điện thoại liên hệ và đăng ký lớp học: 0969 330 758 (thầy Nguyễn Bá Thịnh)
 
Lưu ý: khi đăng ký cho con theo học tại trung tâm:
- Các anh chị phải đăng ký trước ngày khai giảng
- Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên sau khi làm bài kiểm tra khảo sát đầu vào các con có thể tham gia học online hoặc Ofline tuỳ theo tình hình cụ thể.
- Các anh chị gọi điện trực tiếp để đăng ký và trao đổi về kết quả học tập của con trong năm học vừa qua và nguyện vọng của gia đình trong thời gian tới.
- Trung tâm sẽ hẹn lịch kiểm tra khảo sát đầu vào của các con (nội dung kiếm tra gồm kiến thức trong năm học vừa qua và khả năng nhận thức của các con)
- Sau khi có kết quả kiểm tra bên trung tâm sẽ làm việc và tư vấn cụ thể về phương thức học cho từng con với phụ huynh. 
- Phân lớp học: mỗi lớp tối đa không quá 10 học sinh
- Sau mỗi 1 tháng các con sẽ làm một bài kiểm tra khảo sát để đánh giá sự tiến bộ của các con trong tháng dựa trên thang điểm định kỳ hàng tháng của trung tâm
 

 
 

 

Video

 

Liên Hệ Tư Vấn

support

0969.330.758

support

0969.330.758

Thống kê truy cập

Liên hệ

Trung Tâm Luyenthi CLC

Nơi ươm mầm tài năng và thắp sáng ước mơ

Địa chỉ :số 4 hẻm 44/64/10 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline : 0969 330 758 - Email : [email protected]

Facebook

Bản đồ